June 2016
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
     
1

Miami Film Month

2

Miami Film Month

3

Ellie Goulding

Miami Film Month

4

Franchise Expo 2016

Miami Film Month

Highway To Hops Tour

5

Ednita Nazario

1-DAY POP UP MARKET

Miami Film Month

Franchise Expo 2016

Highway To Hops Tour

6

LE Miami

Miami Film Month

Yoga In The Park

7

Miami Film Month

LE Miami

8

Miami Film Month

LE Miami

9

Miami Film Month

LE Miami

10

WEIRD AL YANKOVIC

World Vapor Expo

WEARABLE ART & FASHION

Miami Film Month

11

Selena Gomez

Miami Film Month

World Vapor Expo

WEARABLE ART & FASHION

Highway To Hops Tour

12

Miami Film Month

World Vapor Expo

WEARABLE ART & FASHION

Highway To Hops Tour

13

World Perfumery Congress

Miami Film Month

Yoga In The Park

14

Miami Film Month

World Perfumery Congress

15

Miami Film Month

World Perfumery Congress

16

Miami Film Month

17

Miami Film Month

18

Miami Film Month

Highway To Hops Tour

19

Father's Day 2016

Miami Film Month

Highway To Hops Tour

20

Miami Film Month

Yoga In The Park

21

Epidemiology Congress

Miami Film Month

22

4TH ANNUAL GREATER MIAMI

III SAVBOR FOOD & WINE

Miami Film Month

Epidemiology Congress

23

Miami Film Month

Epidemiology Congress

III SAVBOR FOOD & WINE

24

Xplode Conference Miami

Miami Film Month

Epidemiology Congress

25

Miami Film Month

Highway To Hops Tour

26

SHOE MARKET OF AMERICAS

Miami Film Month

Highway To Hops Tour

27

AILEYCAMP MIAMI

Miami Film Month

SHOE MARKET OF AMERICAS

Yoga In The Park

28

WWE SMACKDOWN

AILEYCAMP MIAMI

Miami Film Month

SHOE MARKET OF AMERICAS

29

AILEYCAMP MIAMI

Miami Film Month

30

AILEYCAMP MIAMI

Miami Film Month