July 2022
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
         
1

Miami Spa Month

Blue Man Group

Ice Age Giants Exhibit

2

Miami Spa Month

Blue Man Group

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

3

Miami Spa Month

Blue Man Group

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

4

INDEPENDENCE DAY 2022

Miami Spa Month

5

Miami Spa Month

6

Miami Spa Month

7

Miami Spa Month

8

Florida Supercon 2022

Miami Spa Month

Ice Age Giants Exhibit

9

Miami Spa Month

Florida Supercon 2022

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

10

Miami Spa Month

Florida Supercon 2022

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

11

Miami Spa Month

12

Miami Spa Month

13

Miami Spa Month

14

Int. Hispanic Theatre Fes

Miami Swim Show 2022

Miami Spa Month

15

EXXXOTICA MIAMI

9th Annual No Sleep South

Miami Spa Month

Int. Hispanic Theatre Fes

Miami Swim Show 2022

Ice Age Giants Exhibit

16

Miami Spa Month

EXXXOTICA MIAMI

Int. Hispanic Theatre Fes

Miami Swim Show 2022

9th Annual No Sleep South

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

17

Los Colores De Frida

Miami Spa Month

EXXXOTICA MIAMI

9th Annual No Sleep South

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

18

Miami Spa Month

19

Miami Spa Month

20

Miami Spa Month

21

Miami Spa Month

22

Quintuplets

Miami Spa Month

Ice Age Giants Exhibit

23

Miami Spa Month

Quintuplets

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

24

Internati Ballet Festival

Miami Spa Month

Quintuplets

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

25

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

26

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

27

FIME SHOW 2022

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

28

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

FIME SHOW 2022

29

SPICE MIAMI Women's Fest

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

FIME SHOW 2022

Ice Age Giants Exhibit

30

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

SPICE MIAMI Women's Fest

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit

31

Miami Spa Month

Internati Ballet Festival

SPICE MIAMI Women's Fest

Highway To Hops Tour

Ice Age Giants Exhibit